PONUDBA ŠAD MAVRICA- tukaj

VSEBINA PREDAVANJ- tukaj

ZAKAJ ZDRAVJE NA DELAVNEM MESTU-tukaj

Načrt promocije zdravja na delovnem mestu

Delodajalec mora na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu je strategija posredovanja med ljudmi in njihovim okoljem za zdravje. Je proces, ki omogoča, da ljudje oz. skupnosti povečajo nadzor nad dejavniki, ki vplivajo na njihovo zdravje, in na tej podlagi svoje zdravje izboljšajo.  Za doseganje zdravja mora biti vsak posameznik oziroma skupina zmožen ugotoviti in uresničiti svoje želje, zadovoljevati potrebe in spreminjati oziroma obvladovati svoje okolje.

Koncept promocije zdravja obsega vplive na življenjski slog in na druge socialne, ekonomske, okoljske in osebne dejavnike, ki prispevajo k zdravju. Zahteva tudi medresorsko in interdisciplinarno delovanje.

Organizacijski ukrepi za promocijo zdravja na delovnem mestu:

  • omogočanje gibljivega delovnega časa in prilagodljivih delovnih mest,
  • omogočanje delavcem, da sodelujejo pri izboljšavah organizacije dela in delovnega okolja,
  • zagotavljanje možnosti za vseživljenjsko učenje delavcev.

Preostali ukrepi za promocijo zdravja na delovnem mestu:

  • zagotavljanje spodbudnega psihosocialnega delovnega okolja,
  • zagotavljanje skupnih družabnih prostorov,
  • spodbujanje športnih dejavnosti in dogodkov,
  • spodbujanje zdravega prehranjevanja,
  • ponujanje programov opuščanja kajenja,
  • zagotavljanje zunanje anonimne psihosocialne pomoči, 
  • svetovanja in delavnice za obvladovanje stresa.

Zakaj vlagati v promocijo zdravja na delovnem mestu?

Uspešna organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo v zdravem delovnem okolju. Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k še boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer se doseže: zmanjšano izostajanje od dela, večja motivacija, izboljšana produktivnost, lažje zaposlovanje, manjša fluktuacija zaposlenih, pozitivna in skrbna podoba. Raziskave so pokazale, da finančna investicija, namenjena promociji zdravja na delovnem mestu, pripomore k bistvenemu zmanjšanju stroškov odsotnosti z dela.

Zdravje kot proces

Novo razumevanje zdravja obsega tako duševno, telesno in socialno zdravje ter kakovost življenja. Zdravje ni stanje, ampak je proces. Človeka moramo upoštevati kot celoto, ki ima vrsto potencialov, in ne kot nekoga, ki ga je treba zgolj zaščititi pred boleznijo in poškodbami. Že Ottawska listina je leta 1986 utirala pot tovrstnim spremembam v korist zdravja zaposlenih.

Informacije s spletne strani TUKAJ.