Projekti

Naše društvo izvaja in uresničuje cilje projektov zveze v katero smo vključeni.


ZDRAVO DRUŠTVO   http://www.zdravodrustvo.si/
SLOVENIJA V GIBANJU http://www.slovenijavgibanju.si/
– ZA ZDRAVO ZABAVO