Izobraževanja strokovnega kadra

V Športno atletskem društvu Mavrica redno izobražeujemo in usmerjamo k izobraževanju svoje strokovne sodelavce.

Razvijanje empatije v športu – kako lažje razumeti in se učinkovito odzvati na vedenje otrok in mladih, ki nam je v izziv
Brezplačne delavnice v marcu in aprilu športna Unija Slovenije
Razpis usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1 ‑ športna rekreacija OKS Slovenije

Usposabljanje planinstvo za invalide – PZS Slovenije