V Domžalah  društvo ŠAD MAVRICA organizira dogodek DOBRODELNI Z DEJANJI že od leta 2015

Sodelujemo s partnerji v projektu:  ŽKD LEDITA, Klub borilnih veščin Domžale ter Zavod 1-2-3

Kot partner podpore mladim udeležencem je Športna Unija Slovenije, ki vsako leto poskrbi za materialno nagrado vsakemu otroku (album, žogice, zvezki, svinčniki…)

in javna ustanova; Zavod za Šport in rekreacijo Domžale oz. druge javne ustanove oz. organizacije nam pomagajo v smislu, za skupno nagrado v smislu “darilo” za otroke na področju gibanja ( rolerji, čelade, žoge, ščitniki…)

in Osnovna šola Roje oz. druge osnovne šole , ki zagotovijo izvedbo in kordinacjo za izvedbo aktivnosti.

Ta prireditev je aktivna in živ dokaz, da se da sodelovati z več organizacijami za dober namen.

Društva  pridemo, izvedemo, se veselimo in telovadnimo skupaj z otroki, ki spadajo v skupino otrok s posebnimi potrebami oz. invalidi.

Predsednice in predsedniki društev, prostovoljci in vaditelji društev smo organizirali za otroke OŠ Roje, posebna doživetja v gibanju. Mnenja smo, da otroci takšne aktivnosti najbolj potrebujejo, si tega zelo želijo in so resnično iz srca veseli tovrstnih »športnih dni« na šoli.

K uresničitvi dobrega počutja in zdravega druženja nam na pomoč priskočijo tudi Zavod za šport in rekreacijo Domžale in Športna Unija Slovenijeki vsako leto prispevata materialna sredstev v obliki športnih pripomočkov za kvalitetnejše izvajanje športnih vsebin skozi celotno šolsko obdobje otrok s posebnimi potrebami.

Projekt uvrščamo pod projekt društva »DOBRODELNI Z DEJANJI«  in naslov Veter v laseh, ki je priznana  vseslovenska akcija.

Vsako leto motiviramo otroke v igre z žogo, poligonske spretnosti, gibanje s palicami, boks. Tudi na male sive celice nismo pozabili. Kocke so tiste, ki tudi razveseljujejo otroke OŠ Roje.

Vsi akterji se dogodka  izjemno veselimo.

K projektu vabimo vse, ki si želite so-ustvarjati vsebine, sodelovati aktivno kot so-udeleženci projekta (kooperativa) in prostovoljce, člane in ne-člane oz. njihove svojce , ki želijo pomagati na ta dan dogodka.

Vsak ima svojo moč, svoj čas in svoje srce za so-človeka. 

S tem dejanjem in tem dogodkom imamo društva in organizacije v Domžalah skupaj eno veliko srce za naše otroke!

V letu 2019 bomo dogodek organizirali 9.12. 2019.

V letu 2019 bomo dogodek organizirali 9.12. 2019.

in Prispevki.

http://sadmavrica.si/nova/dobrodelni-z-dejanji-2017/
http://sadmavrica.si/nova/skupaj-preziveli-lep-dan-in-bili-dobrodelni-z-dejanji/

V letu 2020, natančneje 10.12.2020 planiramo izvedbo dogodka v centru Cirius ali OŠ Roje. V sklopu akcije VETER V LASEH.