IME DRUŠTVA: Športno atletsko društvo Mavrica

Datum ustanovitve: 11. 3. 

KRATKO IME DRUŠTVA: ŠAD MAVRICA

NASLOV DRUŠTVA: Vir, Gubčeva ulica 9, 1230 Domžale

Transakcijski račun ŠAD MAVRICA:
SI56 6000 0000 0376 237, Hranilnica LON (Odprt od 25.2.2014 dalje)

PREDSEDNICA DRUŠTVA: Mojca Grojzdek, 031 314 870

PODPREDSEDNICA DRUŠTVA: Petra Kuhar, 041 260 489

NADZORNI ODBOR: Natalija Krnc_ predsednica, Marjan Grojzdek_ član, Nika Ponikvar _članica,

UPRAVNI ODBOR: Predsednica, Mojca Grojzdek, podpredsednica Petra Kuhar Erdeljec, članica, Marjetka Kramžar, članica Nina Karakaš, članica Renata Črnologar, Članica Bojana Weith.

ODBOR OMDR (oseb z invalidnostjo): sta izvoljeni Maja Grojzdek in Janja Kepec,

ODBOR STARŠEV: Marjetka Kramžar

ODBOR VADITELJEV: Robert Erdeljec, Kristjan Kocjan Jemec

TAJNIK: TUNIX, Nika Zavašnik s.p. ,

RAČUNOVODSTVO: Mamira d.o.o., Anja, MiraTrampuš

ODBOR ZA MLADE: Maja Grojzdek in Janja Kepec

Naslednje Volitve članov in predsednice v društvo bodo predvidoma potekale v marcu 2022.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 2020: 0,5 osebe

E- mail društva: info@sadmavrica.si

Davčna številka ŠAD MAVRICA : SI 48486108
Matična številka ŠAD MAVRICA: 4030516000

Naš slogan se glasi:

SLOGAN: PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!

Naš logotip:

SIMBOL: Naš simbol spodbujanja ohranjanja zdravja

Nalepke delimo otrokom na različnih aktivnostih z namenom, da si jih nalepijo na razne športne pripomočke, doma na IKT naprave in podobno.

Z namenom, da nasmejan mavrični obraz venomer nudi možnost in priložnost za razmislek, kako sami lahko poskrbimo ob zavedanju, da je ohranjanje zdravja na prostem eno ključnih aktivnosti, ki jih lahko uresničimo tudi sami v danem trenutku.

Sledimo strategiji razvoja Slovenije 2030

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:

  1. vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 
  2. učenje za in skozi vse življenje, 
  3. visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 
  4. ohranjeno zdravo naravno okolje in 
  5. visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Članarina je vključena v skupno vrednost programa in se plačuje enkrat letno ter velja od 1. septembra
tekočega leta do 1. septembra naslednjega leta.

Kot člani društva lahko koristite članske ugodnosti
(Cenejše aktivnosti, brezplačna udeležba na raznih društvenih dogodkih, itd.).

Člani društva vsako leto plačajo članarino 30€, ki je vključena v ceno aktivnosti.

DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU:
Po odločbi Ministrstva za znanost in šport smo od 14.1.2014 dalje društvo v javnem interesu. Delujemo na področju omogočanja brezplačnih interesnih dejavnosti določenih športnih vsebin in tudi animacij in dogodkov. 2019 dobili odločbo o podaljašnju naziva Društvo v javnem interesu. V ta namen nam lahko vsi, ki pospirate društvo izpolnete obrazec za namenitev 0,1% dohodnine.


Storiteve društva so oproščena DDV skladno z 12. točko 1. odstavka 42. člena ZDDV.

Storitve določenih vadbenih programov so sofinancirane s strani razpisa ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV V OBČINI DOMŽALE. Sofinancira se prostočasni šport mladih, Šport za zdravje in izobraževanja v športu. Delež varira glede na število udeležencev, višine najemnine in usposobljenosti ter števila strokovnega kadra. Ocenjujemo, da s tega naslova pokrivamo 8,27% sredstev glede na mesečne stroške društva.

Ob 10 obletnici društva https://domzalec.si/sport/rekreacija/mavrica-praznuje-10-let-delovanja/

Društvo je na 4. upravnem odboru sprejelo smernice in cilje in izdalo dokument imenovan Strateški načrt ŠAD Mavrica (2019-2025)

NAMENITE DEL DOHODNINE MAVRICI 1%