Tečaj drsanja

Otroci na drsanju razvijajo koordinacijo oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok, nog), ravnotežje. Povezujemo gibanje z elementi časa, ritma in prostora. Razvijamo znanja o načinu drsanja kot prostočasni dejavnosti. Izvajamo osnovna znanja drsanja: zaviranje, odriv, padec, skok, poskok, prestop. Na igriv način spoznavamo drsanje preko pripomočkov in iger. Vključujemo poligonske sestave za razvijanje znanj drsanja. Pridobivamo gibalnih sposobnosti in spretnosti, krepimo samozavest, spodbujamo pogum. Spodbujamo zdravo tekmovalnost.

Kaj počenemo na tečaju?

Ogrevanje preko iger na drsalkah (lovljenja, prenašanja, iskanja, usmerjanja)… Varnost na drsališču. Ponovitev ali spoznavanje osnov. Sistematično učenje drsanja glede na predznanje skupine oz. posameznika. Vmesni poligoni. Vmesne igre na drsalkah. Igra hokeja na drsalkah. Ples na drsalkah (po želji).

 

ZAČETNI TEČAJ (CILJI – OSVOJENA ZNANJA)

 • samostojno zavzame začetni drsalni položaj
 • pravilno pade in samostojno vstane
 • osvoji krajši čas drsenja v počepu in poskoči
 • seznanjen je s prvimi odrivi naprej (smrečiča naprej)
 • zaustavljanje v črki A, ustavljanje v enojnem plugu
 • zna usmeriti drsalke v obliki “limonce” naprej
 • seznanjen s prvimi koraki nazaj
 • samostojno izvede obrate v levo in desno stran
 • obvlada slalom med različnimi ovirami z delnim drsanjem in dvotaktnim odrivom
 • izpelje zavoj z vzporednim prestopanjem

 

NADALJEVALNI TEČAJ (CILJI – OSVOJENA ZNANJA)

 • Samostojno zavzame začetni drsalni položaj
 • Pravilno pade in samostojno vstane
 • Drsenje v počepu in poskok
 • Seznanjen je in obvlada prvi odriv naprej (smrečica naprej)
 • zaustavi se v črki A, ustavljanje v enojnem plugu
 • obvlada “limonce” naprej in nazaj
 • samostojno izvede obrate v levo in desno stran
 • obvlada slalom med različnimi ovirami s popolnim drsenjem z dvo in eno-taktnim odrivom
 • seznanjen je z ustavljanjem nazaj
 • seznanjen je s prestopanjem naprej in nazaj
 • zna prestopiti oviro, pobrati predmet
 • zna drseti z loki (izpelje zavoj s pred-noženjem in za-noženjem)
 • naredi obrat za 180°
 • izpelje paralelni zavoj

 

TERMINI

Dan Ura Lokacija Starost Obvestila:
ZIMSKE POČITNICE (21. – 25. 2. 2021) 8:30-9:45 Drsališče Domžale Od 3,5 let dalje POLNA SKUPINA

 

PRIPRAVA: 

Prisotnost staršev je priporočljiva 5-10 min prej. Starši otroke obujete in pripravite na ledeno ploskev ter ob začetni uri predate vaditelju/ici. Pred tečajem poskrbite, da gredo otroci na stranišče.

SKUPINE: 

Skupine se formirajo glede na število prijavljenih in tudi glede na predznanje. Načeloma se držimo pravila – skupine za začetnike do 6 otrok, nadaljevalni do 10 otrok.

ODSOTNOST/BOLEZEN: 

Spočite si in dogovorimo se za nadomeščanje termina ali koriščenje drugih ugodnosti. Velja samo v primeru bolezni. 

OKVIREN POTEK TEČAJA: 

 1. DAN = otroci spoznajo pravilno vstajanje na drsalkah, držo telesa in odriv. Skozi igro z vadbenimi pripomočki bomo otroci utrjevali tovrstne razlage. Veliko bomo delali na stabilnosti, mirovanju in odrivu. Vmes pijemo in 5 min odmor.
 2. DAN = vadeči ponovijo znanje tečaja s prejšnjega dne, ter nadgradijo z dodatno vsebino. Aktivnosti vadijo na postavljenih poligonih in s pomočjo iger. Veliko poudarka je na odrivu, zaviranju.
 3. in 4. DAN = vadeči ponovijo znanje tečaja s prejšnjega dne, ter nadgradijo z dodatnim znanjem o usmerjenem drsanju (limonce, slalom, znižanje telesa), prestopanju ovire prek poligonov in iger. 

5. DAN = vadeči ponovijo znanje tečaja s prejšnjega dne, ter nadgradijo z dodajanjem znanja sklanjanja telesa, pobiranja rekvizitov, usmerjanja,…

6. DAN = vadeči ponovijo znanje tečaja s prejšnjega dne, ter nadgradijo z dodajanjem znanja o drsanju vzvratno, pridobivanju na hitrosti. Sledi testni ledeni poligon ter podelitev diplom o udeležbi na tečaju drsanja.

*Prijava na tečaj je obvezna (info@sadmavrica.si / 031 314 870 / spletni obrazec).

Predprijava je potrjena s plačilom avansa – 15,00€ na TRR: SI56 6000 0000 0376 237 (Hranilnica LON). Naslov: ŠAD MAVRICA, Gubčeva ulica 9, 1230 Domžale. Namen: ime in priimek otroka/drsanje, sklic: nrc.

Celoten račun prejmete po elektronski pošti s strani računovodstva (racunovodstvomavrica@gmail.com). Če ste se odločili, da s tečajem ne bose nadaljevali, ste nas dolžni obvestiti na info@sadmavrica.si. 

*Tečaj drsanja: 55,00€ / 5 enot – drsališče Domžale /// 45,00€/6ur – drsališče Kamnik
*Individualna ura: 25,00€ /  uro

Drugi otrok iste družine ima 10% popust. Članarina je všteta v ceno in se obračuna pri prvih nakazilih. 

Vsak član društva mora imeti izpolnjeno pristopno izjavo – povezava. Pristopno izjavo izpolnite ob vpisu v društvo pri vaditelju/ici. Naši člani imajo članske ugodnosti (cenejše aktivnosti). 

Priporočamo, da v tečaj vključite otroke od 3,5 do 15 let. Običajno se formirajo skupne, ki so starostno homogene. Bazira na osnovah, rekreaciji in aktivnem druženju s pridobitvijo določenih znanj o drsanju. Torej je namenjen vsem, ki imajo radi koordinacijske športe, priporočamo pa ga popolnoma vsem. Do 4 let se razvijejo centri za vzpostavljanje ravnotežja in takrat je ravno prava doba, da otroka vključite v aktivnosti.

Priporočamo, da v ta program vključite otroke, ki se radi gibajo na prostem in so jim blizu koordinacijski športi (rolanja, smučanja..)
Drsanje je eno najbolj koristnih vsebin gibanja, saj s spodbujanjem nekoordiniranih gibov, telo silimo v to, da postaja bolj trdno, stabilno in se na naraven način bojuje s koordinacijo.