Naš namen je združiti in družiti otroke v športnem duhu, preko igre in vodene vadbe v aktivno preživljanje prostega časa.

Otrokom in prisotnim ponuditi rekvizite za izvajanje in preikušnaje športnih aktivnosti.

Naš cilj:

Spodbuditi otroke, da preživijo čas brez televizije in računalnika. Nagraditi Obstoječi šolski sistem.
Povečati število aktivnih udeležencev.
Ponuditi otrokom in mladostnikom športne pripomočke, prostorske in kadrovske zmožnosti.
Zagotoviti mladim brezplačno ukvarjanje s športom.