NOV PROGRAM LETA 2019

OSNOVNI NAMEN:

 • Igriv način spoznavanja z ritmom in glasbo.
 • Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok, nog), ravnotežja.
 • Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov.
 • Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger.
 • Pridobivanje gibalnih sposobnosti in spretnosti, krepitev samozavesti, spodbujanje poguma in znanja ravnanja s športnimi pripomočki.
 • Zdrava tekmovalnost.

KAJ POČNEMO:

 • Ogrevanje preko glasbenih aktivnosti.
 • Igramo se različne elementarne igre (lovljenje, skrivanje, rajanje, skupinski teki idr.; brez rekvizitov in z rekviziti, igre ravnotežja, natančnosti, hitre odzivnosti itn.
 • Ponazarjamo predmete, živali in pojme, ustvarjalno se gibamo ob glasbeni spremljavi; izvajamo preproste ljudske rajalno-gibalne igre ter gibalno-glasovne, ritmične in pevske igre.
 • Izvajamo preproste plese in družabne plesne igre.
 • Vključujemo sprostitvene dejavnosti.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN:

Primeren je za začetnike samostojnih vadbenih procesov, torej otroke od 3,5 leta dalje oz. mlajše, če zmorejo brez spremstva, in vse do sedmega leta starosti.

PRIPOROČILO:

Priporočamo, da v ta program vključite otroke, ki imajo radi ritem, radi plešejo, poslušajo različne zvoke in se radi gibajo ob glasbi.

URNIK:

OTROCI (3,5 -6 let), program GIBANJE IN PLES
DOMŽALE
danuraLokacijaStarostne skupineZačetekKonecVaditelj/icadodatne aktivnost
PONEDELJEK17-18.00OŠ DOMŽALE-Mala TV3,5+23.9.201920.4.2020 maj in junij; tečaj rolanja
TRZIN
SREDA17-18.00vrtec TRZIN3.5+25.9.201929.4.2020 maj in junij; tečaj rolanja

OSNOVNA OPREMA/ S SEBOJ:

Steklenica vode, vadbena oprema: primerna obleka za ples, mehki čisti copati. Dnevnik, ki ga prejmejo otroci prvi dan vadbe.

PRIJAVA:

 • OBVEZNA PREDPRIJAVA – NAJAVA (info@sadmavrica.si ali 031 314 870), tudi zaradi lažjega obveščanja določenih sprememb v primeru slabega vremena, lokacij telovadnic, predpriprave vaditelja, začetka vadbe. Začnemo ob prijavi vsaj 6 otrok.
 • Za prijavo potrebujemo podatke: IME IN PRIIMEK OTROKA, LETNICA, TELEFON.
 • Prva “poskusna” vadba je brezplačna, če se odločite vaditi dalje, prejmete račun po elektronski pošti s strani računovodstva (racunovodstvomavrica@gmail.com).
 • Vadbo vodijo usposobljeni vaditelji rekreacije, študenti Fakultete za šport.
 • Prijavo lahko pošljete tudi preko prijavnega obrazca; http://sadmavrica.si/nova/prijava-na-vadbene-programe/.
 • V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC IN PRAZNIKOV VADBA ODPADE!

ZAČETEK:

Z vadbeno enoto začnemo takoj, ko bomo imeli vsaj 6 prijav v program. Predvidoma konec septembra. Prijavljeni dobijo e-mail obvestilo o začetku.

KDO VODI VADBO:

V šolskem letu 2019/20 vadbo vodi v Dragomlju vaditeljica rekreacije Nika Ponikvar, pomoč Mojca Grojzdek. Več o Niki tukaj.

Za petkovo skupino vaditelja še sporočimo do začetka vadbene enote.

CENIK:

Aktivnost se plačuje na TRR DRUŠTVA. Račun prejmete preko e-mail pošte. Računi so običajno formirani na dva meseca združeno. Lahko plačate ločen znesek vsak mesec ali pa združen znesek do valute na računu.

Račun lahko formiramo tudi letno, v tem primeru vam štejemo 20 EUR popusta oz. če želite opredeliti prispevek člana, je cena lahko tudi nižja.

V objavljeno ceno ni vštet davek 22 %.

Cena vadbe prvi mesec znaša 30 EUR in je zabeležena kot članarina in je brez ddv, druge položnice imajo zavedeno vadnino z ddv 22 %.

* * Vadba se plačuje redno, ne glede na prisotnost. Opravičena je le daljša bolniška odsotnost, ki jo pisno z opredelitvijo problema javite na e-naslov info@sadmavrica.si.

 • vadba 1x tedensko (90/75/60 min), znaša 30 EUR + DDV/mesec
  • vadba 2x tedensko (2 x 90 min ali 2 x 60 min) znaša 40 EUR + DDV/mesec
  • Kombinacije različne vadbe znaša 45 EUR + DDV (2x ted) primer: 1x urice, 1x abeceda
  • 2. otrok iste družine ima 10 % popust/mesec
  • Članarina je všteta v ceno in se običajno obračuna pri prvih nakazilih.

OSNOVNI NAPOTKI:

SPLOŠNO:

Tudi če boste vadili v telovadnicah, računajte na to, da če bo lepo vreme, bo potekalo vsaj ogrevanje na prostem, zato imejte s seboj jopice, vodo, obutev za v telovadnico in za na prosto.

Vadbi se lahko priključite kadarkoli. Vsaka 1. vadba je brezplačna – poskusna. Če ste z vadbo zadovoljni in ostanete z nami, prejmete račun za plačilo izbrane vadbe. Če boste z vadbo zaključili, ste dolžni to obvestiti na info@sadmavrica.si.

Pri vadbah za otroke od 3,5 leta dalje ni priporočljiva prisotnost staršev, ker s tem motijo koncentracijo vadbe svojega in drugih otrok. Seveda pa ste lahko prisotni v bližini (tribune, garderobe), če si to želite, a priporočamo le enkrat, dvakrat ali največ trikrat. Nato prepustite, da otrok uživa v gibanju brez dodatnega beganja pozornosti.

Vsak član društva mora imeti izpolnjeno pristopno izjavo – otroci, nova pristopna izjava_2019_20, ki jo izpolnite ob vpisu v društvo pri vaditelju/-ici ali pa popolno izpolnjen original pošljete na naslov društva: Pot za Bistrico 65, 1230 Domžale ali oddate na vadbi pri vaditelju.

Otroci v sklopu plačila članarine prejmejo knjižico za motivacijo, nalepke, majico, dosegljive fotografije (splet).

Udeleženci imajo možnost izkoristiti brezplačne projekte društva in projekte, kjer nas podpirajo zveza, občina oz. ministrstva preko razpisov.

 • Zdrava prehrana, Športni nahrbtnik (določene skupine).
 • Projekti zveze, Športne unije Slovenije: Zdravo društvo, Slovenija v gibanju, za zdravo zabavo, Dan za aktivnost.
 • Mednarodni projekti MOWEWEEK (ISCA).
 • EU teden športa
 • Ministrstvo za zdravje; oddali projekt in čakamo na odziv (julij 2019)

ZAVAROVANJA:

 • Otroci v sklopu vadbenih enot niso nezgodno zavarovani.
 • Vsakomur, ki bi si želel otroka nezgodno zavarovati, lahko podamo kontaktno osebo, kjer to lahko uredite. (BNI_VENETI poslovna skupina)

PLAČILA:

 • S plačilom vadnine pokrijemo račune vaditeljev, najemov telovadnice in društvenih prostorov, dodatne stroške organizacije vadb, organizatorja aktivnosti, športne pripomočke, dodatne aktivnosti na terenu, koordinacija, priprave …
 • S plačilom članarine kupimo društvene majice, motivacijske nalepke, sadje, zelenjavo, medalje, izvedemo brezplačne prireditve in dogodke …, nekaj črpamo tudi za izvedbo brezplačnih projektov društva.
 • Aktivnosti oz. prostore in izvedbo delno sofinancira tudi Občina Domžale, oddelek za družbene dejavnosti; z razpisom sofinanciranja športnih in rekreativnih programov.

POSEBNOSTI:

 • V vadbene procese vključujemo tudi otroke z zmanjšanimi telesnimi sposobnostmi, pp. Za tovrstne posebnosti pokličete 031 314 870 za dogovor in pogovor, da se odločimo, v katero skupino bi otroka najlažje vključili glede na obstoječe stanje.
 • V vadbene procese vključujemo tudi tuje govoreče otroke.
 • Socialno ogroženim ponujamo ugodnosti. Za dogovor pokličete 031 314 870.

PROSTOVOLJSTVO:

V vadbene procese lahko vključimo tudi prostovoljce. Gre za pomoč pri vadbi. Spremstvo posameznikov oz. pomoč pri izvedbi vadbene enote. Dobrodošli vsi, ki imate čas ali pa si enostavno želite družbe, morda praktične izkušnje na terenu, ali pa si želite nekaj prispevati družbi za dober namen. Vsakega bomo veseli. Prej pokličite, da se dogovorimo. Ravnamo se po Zakonu o prostovoljstvu.

PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!