Ker je gibanje pomembno, ker je družina pomembna in je zdravo aktivno skupaj preživljati čas, smo tudi zaradi izpada vadbenih procesov razpisali brezplačno vadbo za otroke in odrasle.

GIBALNE URICE bodo JULIJA IN AVGUSTA potekale vsak torek od 19-20 ure. Lokacija je park Martina Krpana Domžale z zborom pri tabli z napisom parka. Otroke prevzame vaditelj-ica ŠAD MAVRICA/ prepoznavna rumena majčka s smeškom.

Skupina staršev in otrok bodo v neposredni bližini, a vendar ločeni.

Istočasno bomo v sklopu vadbe s projekta ZDRAVA VADBA ABC staršem ponudili vadbo imenovana VADBA ZA ZDRAV HRBET, ki jo podpira Športna Unija Slovenije in Funcdacija za šport. Brezplačano vadbo za otroke podpira Občina Domžale z razpisa za sofinanciranje rekreativnih in športnih programov 2020.

Prijave na aktivnost pričakujemo na info@sadmavrica.si

Potrebujemo podatke; IME IN PRIIMEK, LETNICA, TELEFON

Vsi udeleženci izpolnejo pristopno izjavo na licu mesta vključitve.

PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!