Rolanje za šole | vrtce

Nudimo rolanje v času podaljšanega bivanja v šolah in vrtcih. 

Postopek običajno poteka tako, da društvo dostavi prijavnice za tečaj rolanja, zbere prijave in obvesti prijavljene o izvedbi. Društvo izstavi račune udeležencem, poskrbi za strokovno vodenje in izvede zaključek aktivnosti (običajno s predstavitvijo za starše).  

Termin izvajanja tečaja je v dogovoru z vodstvom šole ali prilagojeno glede na povpraševanja staršev. 

Vse prijavljene otroke pridemo iskat v razred in se skupaj odpravimo na igrišče, kjer se tečaj izvaja. Po končanem tečaju jih pospremimo nazaj v razred. Otroci v sklopu tečaja niso nezgodno zavarovani.

Opremo otroci prinesejo s seboj, nudimo pa tudi možnost izposoje (po dogovoru in odvisno od proste opreme). Našim članom opremo izposodimo brezplačno. 

Prijavnice starši najdejo v bližini oglasne deske na posameznih šolah ali na spletu (prijava možna preko spletnega obrazca). 

Termini so običajno v času 13:00/13:30-5:00/15:30.

PREDVIDEN RAZPORED

 • Vrtec KARITAS (Domžale) = marec 2021
 • Vrtec KOLEZIJA (marec ali april 2021)
 • Podružnica DOLSKO (oktober 2020 ali maj 2021)
 • Podružnica JEVNICA (oktober 2020 ali maj 2021)

PREDVIDEN RAZPORED

 • DRAGOMELJ (september 2020 ali april 2021)
 • DOMŽALE (september 2020 ali april 2021)
 • VENCLJA PERKA (oktober 2020 ali maj 2021)
 • MARIJE VERA (oktober 2020 ali maj 2021)
 • DOLJ PRI LJUBLJANI (oktober 2020 ali maj 2021)

TEČAJ ROLANJA VKLJUČUJE:

 • 5-dnevni tečaj 
 • strokovni pristop z vaditelji rekreacije in rolanja
 • učenje preko igre
 • medalja in diploma (kjer je označeno pridobljeno znanje)
 • zaključek za starše (spretnostni poligon, pregled pridobljenega znanja)
 • darilo

Otroci so razdeljeni na skupine glede na predznanje (1 skupina – od 3,5 do 7 let, 2 skupina od 7 let dalje). Starši prejmejo fotografije preko e-pošte.