10. občni zbor članov

Na podlagi 22. in 23. člena Pravil Športno atletskega društva Mavrica sklicujem,

ZBOR ČLANOV

Predlagam sledeči dnevni red:

 1. Otvoritev
 2. Zbor 23.6.2020, govor predsednice, predaja besede predsedniku-ci skupščine
 3. 2.1. Izvolitev organov občnega zbora
  2.2. Glasovanje na zboru (dogovor o načinu glasovanja)
  2.3. Dnevni red zbora (potrditev)
 4. Letno poročilo o delu Športno atletskega društva Mavrica
 5. letno poročilo dela za leto 2019
 6. finančno poročilo za leto 2019
 7. poročilo nadzornega odbora
 8. Obravnava in sprejem poročil
 9. Program dela in finančni načrt za leto 2020 in 2021
 10. Sprejem in obravnava finančnih dolgov društva
 11. Društveni prostori

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na info@sadmavrica.si.  

Vabilo je objavljeno na spletni strani www.sadmavrica.si   

Za dodatna gradiva lahko pokličete in vam pošljemo oz. bo na licu mesta dosegljiva vsem.

Predsednica društva:

Mojca Grojzdek

Domžale, 10.6.2020