10. občni zbor društva

Na podlagi 22. in 23. člena Pravil Športno atletskega društva Mavrica sklicujem,

ZBOR ČLANOV

ki bo v TOREK 17.3.2020 s pričetkom ob 18.00 uri, Pot za Bistrico 65, 1230 Domžale .

Predlagam sledeči dnevni red:

 1. Otvoritev
 2. Skupščina 17.3.2020, govor dosedanje predsednice, predaja besede predsedniku-ci skupščine
 3. 2.1. Izvolitev organov skupščine
  2.2. Glasovanje na skupščini (dogovor o načinu glasovanja)
  2.3. Dnevni red skupščine (potrditev)
 4. Letno poročilo o delu Športno atletskega društva Mavrica
 5. letno poročilo dela za leto 2019
 6. finančno poročilo za leto 2019
 7. poročilo nadzornega odbora
 8. Obravnava in sprejem poročil
 9. Program dela in finančni načrt za leto 2020
 10. Sprejem in obravnava finančnih dolgov društva
 11. Društveni prostori

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na info@sadmavrica.si.  

Vabilo je objavljeno na spletni strani www.sadmavrica.si   

Za dodatna gradiva lahko pokličete in vam pošljemo oz. bo na licu mesta dosegljiva vsem.

dodatne obrazci pa predlaganje članov dobite na spletni strani pod zavihek O NAS.

Predsednica društva:

Mojca Grojzdek

Domžale, 2.3.2020