TEČAJI DRSANJA DRSALIŠČE DOMŽALE

 • ZIMSKE POČITNICE: 17-21.2.2020, od 8.15-9.45 ure, cena 50€ nečlani, 45€ člani. Vsaj 15 prijav.
 • (Prijavljeni v Zimske počitnice-celodnevni program v Mavrici in Zavodu 1-2-3, člani 35€, nečlani 40€)– tečaj bo potekal.
 • OBVESTILO ZA PRIJAVLJENE V TEČAJ MED ZIMSKIMI POČITNICAMI
 • ODRASLI: ZIMSKE POČITNICE; 17. , 18., 19.2. 2020, 8.15-9.45 ure, cena 10€/dan. Vsaj 5 prijav.- Žal tečaj odpade, ni dovolj prijav.
 • INDIVIDULANO DRSANJE: 25€/h, do 3 osebe

BREZPLAČNI DOGODKI NA DRSALIŠČU DOMŽALE:

 • 22.12.2019 OD 16-18.00 ure – medgeneracijsko drsanje IN SVETOVANJE KAKO UČIMO OTROKA DRSATI
 • 27.12.2019 od 8.15-9.45 ure,  BREZPLAČNO DRSANJE ZA ODRASLE

CILJI:

Osnovni tečaj – osvojena znanja

 • Samostojno zavzame začetni drsalni položaj,
 • pravilno pade in samostojno vstane,
 • osvoji krajši čas drsenja v počepu in poskoči,
 • seznanjen je s prvimi odrivi naprej (»smrečica« naprej),
 • zaustavljanje v črki »A« , ustavljanje v enojnem plugu,
 • zna usmerjati drsalke v obliki »limonce« naprej,
 • seznanjen s prvimi koraki nazaj,
 • samostojno izvede obrate v levo in desno stran,
 • obvlada slalom med različnimi ovirami z delnim drsenjem in dvotaktnim odrivom,
 • izpelje zavoj z vzporednim prestopanjem.

Nadaljevalni tečaj – osvojena znanja

 • Samostojno zavzame začetni drsalni položaj,
 • pravilno pade in samostojno vstane,
 • drsenje v počepu (in poskok),
 • seznanjen je in obvlada prvi odriv naprej (»smrečica« naprej),
 • zaustavi se v črki »A«, ustavljanje v enojnem plugu,
 • obvlada »Limonce« naprej in nazaj,
 • obvlada drsanje vzvratno in vijuganje nazaj,
 • samostojno izvede obrate v levo in desno stran,
 • obvlada slalom med različnimi ovirami s popolnim drsenjem z dvo in eno-taktnim odrivom,
 • seznanjen je z ustavljanjem nazaj,
 • seznanjen je s prestopanjem naprej in nazaj,
 • zna prestopiti oviro, pobrati predmet
 • zna drseti z loki (izpelje zavoj s pred noženjem in za noženjem),
 • naredi obrat za 180°,
 • izpelje paralelni zavoj.

Vedno pa se lahko odločite za vključitev v tečaj, kar je daleč najboljša izbira, kajti otrok bolj zbrano posluša učitelja v skupini in med vrstniki.

STAROST: Osnovni tečaj lahko obiskujejo otroci približno od 4 leta dalje. Pred 4 letom starosti sprejmemo otroke, ki imajo že dosti pred-izkušenj z rolanjem, smučanjem (razvoj koordinacije).
V nadaljevalni tečaj drsanja se vključijo običajno šolski otroci, ki imajo dobre preizkušnje in so opravili in obvladajo vse veščine osnovnega tečaja drsanja.

Za vključitev v tečaj drsanja se prijavite na; info@sadmavrica.si ali sms 031 314 870

Potrebujemo podatke:

 • IME IN PRIIMEK OTROKA:
 • LETNICA ROJSTVA:
 • VAŠ MAIL:
 • VAŠ TELEFON:

KAJ VKLJUČUJE CENA: Najem prostorov, strokovno usposobljeni vaditelji/učitelji, diploma, nagrada.

UGODNOSTI: Drugi otrok iste družine ima 10% popusta. 3 otrok ima 5€ popusta na celoten tečaj drsanja. Za dnevne obiske ni popustov.

PRIPRAVA OTROK: Prisotnost priporočljiva 5-10 min prej. Skrbniki otroke obujete in pripravite na ledeno ploskev, ter ob začetni uri predate vaditeljici –ju drsanja. Pred tečajem starši poskrbite, da gre otrok na WC.

ODSOTNOST/BOLEZEN:

Sporočite in se dogovorimo za nadomeščanja ali koriščenje drugih ugodnosti. Samo za bolezenska stanja.

SKUPINE: Formirale se bodo skupine, glede na število prijavljenih in tudi glede na predznanje. Načeloma pravilo osnovni tečaj, čisti začetniki do 6/otrok na enega vaditelja , če bo veliko prijavljenih, bomo naredili več manjših skupin. Nadaljevalni tečaj pa je lahko vključenih do 10 otrok/vaditelja.

POTEKA TEČAJA:

 1. Dan: vadeči spoznajo pravilno vstajanje na drsalkah, držo telesa in tudi odriv. Skozi igro z vadbenimi pripomočki bodo otroci utrjevali tovrstne razlage. Veliko bomo delali na stabilnosti, mirovanju in odrivu. Vmes pijemo in 5 min odmor.
 2. Dan: Vadeči ponovijo znanje (osnovnega-nadaljevalnega tečaja) prejšnjega dne, ter ga nadgradijo z dodatno vsebino. Aktivnosti vadijo na postavljenih poligonih in s pomočjo iger. Veliko poudarka na odrivu, zaviranju.
 3. Dan: Vadeči ponovijo znanje (osnovnega-nadaljevalnega tečaja) prejšnjega dne, ter ga nadgradijo z dodajanjem znanja o usmerjenem drsanju (limonce, slalom, znižanje telesa), prestopanju ovire prek poligonov in iger.
 4. Dan: Vadeči ponovijo zanje (osnovnega-nadaljevalnega tečaja) prejšnjega dne, ter ga nadgradijo z dodajanjem znanja sklanjanja telesa, pobiranja rekvizitov, usmerjanja, …
 5. Vadeči ponovijo vse zanje (osnovnega-nadaljevalnega tečaja) prejšnjih dni, ter ga nadgradijo z dodajanjem znanja o drsanju vzvratno, ter pridobivanje hitrosti. Testni ledeni poligon in podelitev diplom o udeležbi na tečaju drsanja. Udeleženci prejmejo praktično nagrado in diplomo.

*SVETUJEMO: Preden otroka pripeljete na tečaj, ga na to pripravite s spodbudnimi pozitivnimi besedami. Pripravite otroka na to, da vas na drsališču ne bo poleg, ker bi s tem motili delo vaditelja in pozornost otroka. Z vašo prisotnostjo je otrok venomer pozoren na vas in ne na vaditelja , v tem primeru redko dosežemo cilj: naučiti se drsati. Vaša prisotnost je zaželena le kakšnih 5- 10 min pred koncem tečaja, kjer vam otrok lahko pokaže vse znanje, ki ga je pridobil v tistem dnevu. Načeloma pa je priporočljivo, da smo zadnji dan- običajno petek zadnjih 15 min vsi prisotni, ker se bo izvajal »testni poligon«, kjer boste vsi lahko videli napredek v znanju in podelitev diplom.
Po končanem drsanju, priporočamo, da imate s seboj kakšno brisačo s katero boste otroka lahko obrisali v primeru, da bo prepoten. Svetujemo tudi, da se odpravite čim prej na toplo, ter otroku zagotovite suho obleko.

OSNOVNI NAMEN:

 • Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok, nog), ravnotežje.
 • Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora.
 • Razvijanje znanja o načinu drsanja kot prostočasna dejavnost.
 • Izvajanje osnovnih znanj drsanja. Zaviranje, odriv, padec, skok, poskok, prestop.
 • Igriv način spoznavanja drsanja preko pripomočkov in iger.
 • Vključevanje poligonskih sestav za razvijanje znanj drsanja.
 • Pridobivanje gibalnih sposobnosti in spretnosti, krepitev samozavesti, spodbujanje poguma.
 • Zdrava tekmovalnost.

KAJ POČNEMO:

 • Ogrevanje preko iger na drsalkah (lovljenja, prenašanja, iskanja, usmerjanja)…
 • Varnost na drsališču. Ponovitev ali spoznavanje osnov.
 • Sistematično učenje drsanja glede na predznanje skupine oz. posameznika.
 • Vmesni poligoni.
 • Vmesne igre na drsalkah.
 • Igra hokeja na drsalkah. Ples na drsalkah (na željo)

TEČAJ DRSANJA-ODRASLI

3 dnevni tečaj za odrasle je namenjen tistim, ki popolnoma nič ne znate drsati ali tistim, ki imate neke osnove drsanje, pa bi radi nad gradili in se naučili pravilnih postopkov in gibanj. Gre za spodbujanje dodatnih aktivnosti staršev naših otrok in odraslih, ki sodelujejo v našem društvu.

 • V sproščenem vzdušju bomo 1. enoto ponovili osnove drsanja. 2. enoto bomo naučeno drsanje utrjevali s poligonskimi sestavam, kjer bomo utrjevali znanja. 3 enota bo služila že naprednejšemu koraku in obvladovanj gibanja v drsanju.

KAJ S SEBOJ:

S  seboj opremo: drsalke, čelada, ki ima zadek lepo zaobljen in ne špičast (varnost)- priporočamo za drsanje-smučanje-rolanje, nepremočljiva obleka (kombinezon), rokavice, priporočamo nepremočljive in na prste, pijača- bidon oz. plastenka.

PLAČILO: Znesek nakažete na TRR društva  po prejetju računa s strani ŠAD Mavrica (mail). Namen: /Ime in priimek otroka/ ime aktivnosti

Naslov društva: Pot za Bistrico 65, 1230 Domžale, Transakcijski račun:
SI56 6000 0000 0376 237, Hranilnica LON . Namen: IME IN PRIIMEK OTROKA za drsanje (termin), SKLIC: nrc.

Na dan dogodka naj bo tečaj poravnan. Možen dogovor za odloženo plačilo oz. plačilo na obroke. Imamo posluh za socialno ogrožene.

ZAVAROVANJE: Udeleženec v počitnicah ni nezgodno zavarovan. V kolikor želite otroka zavarovati to storite sami.

Izvajamo:

 • ANIMACIJE (Rojstnodnevne, podjetniške…)
 • ŠPORTNE DNEVE DRSANJA oz. kombinacije z drsanjem
 • TEČAJE DRSANJA
 • PRIREDITVENE ANIMACIJE

Za šole in vrtce pošljite povpraševanje.