Vadba za invalide / PP

NOV PROGRAM 2018/19

OSNOVNI NAMEN:

 • Spodbujati koncentracijo na vadbi in pravilno izvajanje gibov in dihanja.
 • Kontrola in osrediščenje centra telesa in usmerjanje tudi na notranje mišice.
 • Rednost gibanja
 • Vključevanje  poligonskih sestav, ki temeljijo na naravnih oblikah gibanja (hoja, tek, skok, plezanje, lazenje, plazenje, …
 • Krepitev motoričnega in psihičnega razvoja.
 • Pridobivanje zdrave, pravilne in aktivne vzorce gibanja in prehrane.
 • Pozitivna motivacija in krepitev refleksov.
 • Pridobivanje gibalnih spretnosti, krepitev samozavesti, zavedanje prostora in telesa v gibanju, času in prostoru.
 • Pridobivanje vztrajnosti, strpnosti, zaupanja in počasno navajanje na pravila igre.

KAJ POČNEMO:

 • Ogrevanje preko iger, ki spodbujajo gibanje (ob glasbi, pripomočkih, motivaciji), tekalne, elementarne igre.
 • Krepimo mišice in sklepe, pridobivamo na spretnosti, hitrosti, pozornosti in spoznavamo občutke za višino, strmino, klančino in tudi globino.
 • Padec je naša refleksna kompozicija giba, ki nas krepi, opogumlja in spodbuja samozavest.
 • Postopoma glede na formacijo skupine se igramo igre s pravili, postavljamo poligone in jih aktivno izkoriščamo.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN:

Program je namenjen vsem, ki imajo različen nivo invalidnosti; okvara, prizadetost, oviranost. Vsako invalidnost sprejmemo ločeno in s preizkušnjo ocenimo ali je oseba primerna za vključitev v vadbeno enoto, običajno s »probno vadbo«. Srečujemo se z slepimi in slabovidnimi, osebami z motnjami v duševnem razvoju, osebami z okvarami gibal, aspreterjev sindrom, Downov sindrom in podobno.

PRIPOROČILO:

Priporočamo, da v ta program vključite osebe ki imajo kakršnokoli invalidnost. Le z redno vadbo in aktivnim druženjem se telesno in umsko lahko še izboljša. Priporočamo spremstvo invalida s strani domačih, v kolikor tega ne morete zagotoviti bo za to oskrbelo društvo.

URNIK:

VADBA ZA INVALIDE
dan ura Lokacija Starostne skupine Začetek Konec Vaditelj/ica dodatne aktivnost
TOREK 15.15-16.30 OŠ ROJE 3,5-6 24.9.2019 28.4.2020 Mojca Grojzdek
Družinski pohodi 2x letno
PONEDLJEK 15.15-16.30 OŠ ROJE 6+ 30.9.2019 27.4.2020 Mojca Grojzdek
Družinski pohodi 2x letno

OSNOVNA OPREMA/ S SEBOJ:

Steklenica vode, osbe anaj bo oblečea v sproščene obleke. S seboj naj ima vedno zdravila za prvo pomoč in morebitne higienske pripomočke in dodatke. Dnevnik, ki ga prejmejo osebe prvi dan vadbe. Spremljevalci  čista obutev.

PRIJAVA

 • OBVEZNA PREDPRIJAVA – NAJAVA (info@sadmavrica.si ali 031 314 870), tudi zaradi lažjega obveščanja določenih sprememb v primeru slabega vremena, lokacij telovadnic, predpriprave vaditelja, začetka vadbe. Začnemo ob prijavi vsaj 6 otrok.
 • Za prijavo potrebujemo podatke: IME IN PRIIMEK OTROKA, LETNICA, TELEFON.
 • Prva “poskusna” vadba je brezplačna, če se odločite vaditi dalje, prejmete račun po elektronski pošti s strani računovodstva (racunovodstvomavrica@gmail.com).
 • Vadbo vodijo usposobljeni vaditelji rekreacije, študenti Fakultete za šport.
 • V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC IN PRAZNIKOV VADBA ODPADE!

ZAČETEK:

Z vadbeno enoto začnemo takoj, ko bomo imeli vsaj 6 prijav v program. Predvidoma konec septembra. Prijavljeni dobijo e-mail obvestilo o začetku.

VADITELJICA:

Mojca Grojzdek. Mojca je usposobljena strokovna delavka na področju športa, z licenco vadiltelj športa invalidov 1.

CENIK:

Aktivnost se plačuje na TRR DRUŠTVA. Račun prejmete preko e-mail pošte. Računi so običajno formirani na dva meseca združeno. Lahko plačate ločen znesek vsak mesec ali pa združen znesek do valute na računu.

Račun lahko formiramo tudi letno, v tem primeru vam štejemo 20 EUR popusta oz. če želite opredeliti prispevek člana, je cena lahko tudi nižja.

V objavljeno ceno ni vštet davek 22 %.

Cena vadbe prvi mesec znaša 30 EUR in je zabeležena kot članarina in je brez ddv, druge položnice imajo zavedeno vadnino z ddv 22 %.

* * Vadba se plačuje redno, ne glede na prisotnost. Opravičena je le daljša bolniška odsotnost, ki jo pisno z opredelitvijo problema javite na e-naslov info@sadmavrica.si.

 • vadba 1x tedensko (90/75/60 min), znaša 30 EUR + DDV/mesec
  • vadba 2x tedensko (2 x 90 min ali 2 x 60 min) znaša 40 EUR + DDV/mesec
  • Kombinacije različne vadbe znaša 45 EUR + DDV (2x ted) primer: 1x urice, 1x abeceda
  • 2. otrok iste družine ima 10 % popust/mesec
  • Članarina je všteta v ceno in se običajno obračuna pri prvih nakazilih.

OSNOVNI NAPOTKI:

SPLOŠNO:

Tudi če boste vadili v telovadnicah, računajte na to, da če bo lepo vreme, bo potekalo vsaj ogrevanje na prostem, zato imejte s seboj jopice, vodo, obutev za v telovadnico in za na prosto.

Vadbi se lahko priključite kadarkoli. Vsaka 1. vadba je brezplačna – poskusna. Če ste z vadbo zadovoljni in ostanete z nami, prejmete račun za plačilo izbrane vadbe. Če boste z vadbo zaključili, ste dolžni to obvestiti na info@sadmavrica.si.

Pri vadbah za otroke od 3,5 leta dalje ni priporočljiva prisotnost staršev, ker s tem motijo koncentracijo vadbe svojega in drugih otrok. Seveda pa ste lahko prisotni v bližini (tribune, garderobe), če si to želite, a priporočamo le enkrat, dvakrat ali največ trikrat. Nato prepustite, da otrok uživa v gibanju brez dodatnega beganja pozornosti.

Vsak član društva mora imeti izpolnjeno pristopno izjavo – otroci, nova pristopna izjava_2019_20, ki jo izpolnite ob vpisu v društvo pri vaditelju/-ici ali pa popolno izpolnjen original pošljete na naslov društva: Pot za Bistrico 65, 1230 Domžale ali oddate na vadbi pri vaditelju.

Otroci v sklopu plačila članarine prejmejo knjižico za motivacijo, nalepke, majico, dosegljive fotografije (splet).

Udeleženci imajo možnost izkoristiti brezplačne projekte društva in projekte, kjer nas podpirajo zveza, občina oz. ministrstva preko razpisov.

 • Zdrava prehrana, Športni nahrbtnik (določene skupine).
 • Projekti zveze, Športne unije Slovenije: Zdravo društvo, Slovenija v gibanju, za zdravo zabavo, Dan za aktivnost …
 • Mednarodni projekti MOWEWEEK (ISCA).
 • EU teden športa
 • Ministrstvo za zdravje; oddali projekt in čakamo na odziv (julij 2019)

ZAVAROVANJA:

 • Otroci v sklopu vadbenih enot niso nezgodno zavarovani.
 • Vsakomur, ki bi si želel otroka nezgodno zavarovati, lahko podamo kontaktno osebo, kjer to lahko uredite. (BNI_VENETI poslovna skupina)

PLAČILA:

 • S plačilom vadnine pokrijemo račune vaditeljev, najemov telovadnice in društvenih prostorov, dodatne stroške organizacije vadb, organizatorja aktivnosti, športne pripomočke, dodatne aktivnosti na terenu, koordinacija, priprave …
 • S plačilom članarine kupimo društvene majice, motivacijske nalepke, sadje, zelenjavo, medalje, izvedemo brezplačne prireditve in dogodke …, nekaj črpamo tudi za izvedbo brezplačnih projektov društva.
 • Aktivnosti oz. prostore in izvedbo delno sofinancira tudi Občina Domžale, oddelek za družbene dejavnosti; z razpisom sofinanciranja športnih in rekreativnih programov.

POSEBNOSTI:

 • V vadbene procese vključujemo tudi otroke z zmanjšanimi telesnimi sposobnostmi, pp. Za tovrstne posebnosti pokličete 031 314 870 za dogovor in pogovor, da se odločimo, v katero skupino bi otroka najlažje vključili glede na obstoječe stanje.
 • V vadbene procese vključujemo tudi tuje govoreče otroke.
 • Socialno ogroženim ponujamo ugodnosti. Za dogovor pokličete 031 314 870.

PROSTOVOLJSTVO:

V vadbene procese lahko vključimo tudi prostovoljce. Gre za pomoč pri vadbi. Spremstvo posameznikov oz. pomoč pri izvedbi vadbene enote. Dobrodošli vsi, ki imate čas ali pa si enostavno želite družbe, morda praktične izkušnje na terenu, ali pa si želite nekaj prispevati družbi za dober namen. Vsakega bomo veseli. Prej pokličite, da se dogovorimo. Ravnamo se po Zakonu o prostovoljstvu.

PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!