VABILO NA 8. OBČNI ZBOR-VOLILNI OBČNI ZBOR

Hvala, ker delite dobre informacije še z ostalimi!

VABILO_8.obcnizbor

Na podlagi 22. in 23. člena Pravil Športno atletskega društva Mavrica sklicujem,

VOLILNI ZBOR ČLANOV

ki bo v PETEK 23. Novembra, s pričetkom ob 18.00 uri Dragomelj 180, OŠ DRAGOMELJ. Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Kopališka 4, 1230 Domžale/sejna soba

Predvideni program:

 • od 17:30-18:00 vadbeni program (MAVRIČNI DIRENDAJ s poudarkom na projektu MANJ PLASTIKE)
 • ob 18.00: pričetek skupščine ŠAD MAVRICA,
 • Za otroke bo poskrbljena tišja aktivnost (ustvarjalnice).
 • predviden zaključek ob 19:00
 • Pogostitev

Predlagam sledeči dnevni red volilne skupščine:

 1. Otvoritev
 2. Skupščina 23.11.2018, govor dosedanje predsednice, predaja besede predsedniku-ci skupščine
 3. 2.1. Izvolitev organov skupščine
  2.2. Glasovanje na skupščini (dogovor o načinu glasovanja)
  2.3. Dnevni red skupščine (potrditev)
 • predstavitev kandidatov za predsednika društva in plan strategije razvoja društva
 • predstavitev kandidatov za upravni odbor društva
 • predstavitev kandidatov za upravni nadzorni društva
 • predstavitev kandidatov za druge odbore: odbor staršev, odbor vaditeljev in prostovoljcev
 1. volitve
  4. Poročilo verifikacijske komisije
 2. Razglasitev nove-ga predsednika-ce društva, novega upravnega odbora, novega nadzornega odbora in novih zastopnikov staršev in odbora vaditeljev in prostovoljcev.
 3. Nagovor nove-ga nove-ga predsednika-ce društva
 4. Letni načrt dela 2019.
 5. Finančni načrt dela 2019.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na info@sadmavrica.si.

Predvideni program:

 • od 17:30-18:00 vadbeni program (MAVRIČNI DIRENDAJ s poudarkom na projektu MANJ PLASTIKE)
 • ob 18.00: pričetek skupščine ŠAD MAVRICA,
 • Za otroke bo poskrbljena tišja aktivnost (ustvarjalnice).
 • predviden zaključek ob 19:00
 • Pogostitev

Vabilo je objavljeno na spletni strani wwwsadmavrica.si

Za dodatna gradiva lahko pokličete in vam pošljemo oz. bo na licu mesta dosegljiv vsem.

dodatne obrazci pa predlaganje članov dobite na spletni strani pod zavihek O NAS.

Predsednica društva:

Mojca Grojzdek

Domžale, 22.10.2018

priloge obrazci za volitve:

Hvala, ker delite dobre informacije še z ostalimi!