Športni nahrbtnik

Obogativeni projekt društva »ŠPORTNI NAHRBTNIK«  poteka sočasno v vadbenih procesih, ki jih vodimo v telovdanicah in vrtcih v Domžalah in Kamniku.

Projekt je za društvo strateškega pomena, saj smo mu v strategiji društva 2019-2025 v tretjem. cilju OBOGATITEV PROGRAMOV začrtali pomembno vlogo.

Projekt od septembra do junija vsako šolsko leto izvajamo v  več programih društva. Projekt je za uporabnike brezplačen.

Namen  je, da se družina vsaj teden dni poglobi vase in v svoj način življenja, posledično gibanja. Da spozna kraj v katerem živi, možnosti in priložnosti za ohranjanje zdravja.

Z njim spodbujamo celotno družino v gibanje in preživljanje prostega časa na prostem in skupaj.

Otrok v vadbenem procesu dobi “za domov”,  športni nahrbtnik, v katerem so elementi spodbujanja zdravega načina življenja in ohranjanja telesne aktivnost skupaj z družino. (Napotki, knjiga, športni pripomoček, načrt…). Motivacija za aktivacijo celotne družine v gibanje so »zakladi«, ki so postavljeni po mestu Domžale.

Ker je želja otroka po iskanju zakladov velika, s tem motiviramo celotno družino v mobilnost, spoznavanje kraja (športne površine; kolovoz, stadion,…)  in spoznavanje zgodovinskega elementa, kulturnega ali turističnega elementa  (knjižnjica, Bajba jama, grad Krumperk…).

Aktivnost pa prinaša tudi širjenja mreže za uporabnika brezplačnih načinov telesne dejavnosti na prostem, v naravi, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju, prostovoljstvu in  spodbujanju aktivne mobilnosti. Same lokacije celotno družino spodbujajo, da jo izkoriščajo mobilno, aktivno in na igriv in zanimiv način. Zakladi pa prinašajo otrokom veliko zadovoljstvo in veselje, ki je za celotno družino v gibanju tudi ključnega pomena.

Cilj projekta je tudi širjenje mreže za uporabnika brezplačnih načinov telesne dejavnosti na prostem, v naravi, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju in prostovoljstvu ter spodbujanju aktivne mobilnosti in ustvarjanje okolji za vse deležnike, tudi ranljive skupine. Ne posredno pa s tem uresničujemo tudi cilj; ustvarjanje okolij za spodbujanje telesne dejavnosti.

V projekt želimo vklučiti vse, tudi ranljive skupine. Vsebina nahrbtnika celotno družino spodbuja tudi v aktivnosti tudi doma. Vsebina “sili” uporabnike v aktivnost in raiskovanje.

Ker dobro in aktivno sodelujemo z občino Domžale, centrom TIC Domžale in Zavodom za Šport Domžale in knjižnico Domžale si želimo, da tisti člani, ki so iz Domžal ali pa tudi ne, dodobra spoznajo svoje mesto v tem primeru Domžale.

Naša poglobljena vizija je zdrava družina na vseh ravneh.

odziv otrok na projekt

Izkušnje kažejo, da otroci zelo radi odnesejo domov Športni nahrbtnik v katerem so  zanimive vsebine. Projekt  deluje. Cilj pogosto dosežemo. to čalni tudi beležijo v zvezek aktivnosti.

Čas uporabe “športnega nahrbtnika” ; teden dni. V primeru počitnic ali odsotnost ga uporabniki vrnejo takoj, ko je to mogoče.

Vloga vaditelja-prostovoljca je, da nahrbtnik preda otroku/om. Pomembno pa je, da Vsi otroci vsaj enkrat odnesejo nahrbtnik domov.

Vsebina nahrbtnika je skrivnost in to skrivnost želimo, da čuvamo Vsi, člani in nečlani. Naj bo skrivnost takšna, da jo radi raziskujemo skupaj. Torej, če ste že šli skozi »Športni nahrbtnik«, skrivnosti lokacij in vsebine zadržite zase. Hvala.

Projekt financiramo s članarine in vadine.

odziv staršev na projekt

»Športni nahrbtnik« za trajnost potrebuje ljudi.

Vabimo Vse, ki bi lahko fizično ali finančno podprli projekt.

Hvala Vam za podporo in tudi vaša mnenje, ki ga lahko pošljete na info@sadmavrica.si

PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!

PLAN_ŠPORTNI NAHRBTNIK_CILJI

Članek 2017/18- nagrajenci: Družina Prešeren, čestitamo!

http://sadmavrica.si/nova/druzine-s-sportnim-nahrbtnikom-v-naravo/

prispevek celotne družine
narava, gibanje, družina
košček narave kot dokaz dojemanja svoje okolice