Sklicujem izredno skupščino članov društva, 24.4.2019

Hvala, ker delite dobre informacije še z ostalimi!

Spoštovani člani in  njihovi zastopniki.

Obveščam Vas, da sklicujemo izredno skupščino, kjer je potrbno sprejeti sklepe v zvzi z višino članarine.

Dnevni red: izredni ZBOR ČLANOV

ki bo v sredo 24.4.2019, s pričetkom ob 19.00 uri, ZŠRD Kopališka 4, 1230 Domžale.

Predlagam dnevni red:

 1. Otvoritev
  2. Izredna Skupščina 24.4.2019
  2.1 Izvolitev organov skupščine
  2.2 Glasovanje na skupščini
  2.3 Dnevni red skupščine
  2.4 Poročilo verifikacijske komisije Dnevni red skupščine (potrditev)
 2. Sprejem cenika članarine
 3. Kredit društva- najemni prostori

Predsednica društva:

Mojca Grojzdek

Kratka obrazložitve točk:

Domžale, 25.3.2019

Kratka obrazložitev točk:

1. S 1. aprilom društvo postane davčni zavezanec, kar v praksi pomeni, da bi morali vse cene zvišati za 22%. Ker se zavedamo, da bomo s tem tudi na nek način posledično imeli manj uporabnikov smo se odločili, da bi povišali višino članarine, da tako društvu za delovanje ostane dovolj strelstev, da deluje tako kot doslej. Cene pa bi poskušali obdržati na tej točki kot so, oz. morda le za kakšnih 10% zvišanja.

Zato predlagamo zvišanje članarin glede na vsebino dejavnosti.

 • VADBE
 • TEČAJI
 • POČITNICE
 • ANIMACIJE
 • PREDAVANJA
 • TEAMBULDINGI

Za višino predlaganih vsebin bi se odločili na izrednem občnem zboru.

2. Društvo nima svojih prostorov. Do sedaj jih je imelo na lokaciji Pot za Bistrico 65, 1230 Domžale. Na tej lokaciji je tudi klubska, kjer imamo vse pripomočke in kjer dnevno poteka izmenjava materiala oz. prevzem. Društvo nima pisarne. Nima večnamenskih prostorov, prostora za izvajanje počitnic.

Predsednica je pripravljena na svoji lokaciji društvu nuditi poslovne prostore v zameno za investicijo v prostor. Torej plačilo kredita za izvajanje investicijskih del.

Predlog je, da društvo investira v prostor v zameno za najem,  predlog 5.000 letno. Kar pomeni v praksi, da društvu lahko na lokaciji deluje naslednjih 8 let.

Predlog sklepa se bo oblikoval na izrednem občnem zboru.

 

Hvala, ker delite dobre informacije še z ostalimi!