ŠAD Mavrica

POSLANSTVO

Poslanstvo naše organizacije je združiti in usmerjati, osnove gibanja v razvoj aktivnega preživljanja prostega časa vseh. Privoščiti si dan brez televizije in računalnika.
[one_half last=”no”]

Vizija našega društva je postati najbolj prepoznavno društvo v Domžalah in bližnji okolici s prvimi in pravimi koraki h gibanju in usmerjanju v zdrav način življenja. Imeti vsaj 1-2 zaposlena za polni delovni čas. (2018-2022)

Kratica: ŠAD MAVRICA
Sedež društva: Domžale

Naslov društva: Pot za Bistrico 65, 1230 Domžale
Zastopnica in predsednica društva: Mojca Grojzdek
Tel. ŠAD Mavrica: 031/314-870 ( Mojca )
05/ 99- 47- 495
Mail naslov: info@sadmavrica.si

Davčna številka: SI 48486108
Matična številka: 4030516000

Transakcijski računi:
SI56 6000 0000 0376 237, Hranilnica LON (Odprt od 25.2.2014 dalje)

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Registrski organ: Upravna enota Domžale
Datum vpisa: 3. 3. 2011

Logotip društva:

logo1

[/one_half]

Društvo ima svoj pravno sprejeti pravilnik, ki med drugim vsebuje:

Cilji društva:

 • povezovanje družine v gibanju,
 • spodbujanje lastne gibalne aktivnosti posameznikov za zdravo življenje,
 • medgeneracijsko druženje v povezavi z gibanjem,
 • pridobivanje vztrajnosti, strpnosti, zaupanja, samozavesti, discipline posameznikov in skupine
 • skrb za sodelovanje z organizacijami zaradi razvoja gibanja in načina zdravega življenja
 • športne vadbe za najmlajše, srednje generacije in starejše generacije, tudi povezave z tujim jezikom, glasbo in drugo,
 • skrb za razvoj atletike in tudi drugih športov,
 • omogočanje članom društva v upravljanju na področju športa.

Svoje cilje lahko društvo uresničuje z opravljanjem naslednjih dejavnosti:

 • organizacija športne vadbe,
 • organizacija predavanj na temo gibanja in zdravega načina življenja,
 • organizacija izobraževanj,
 • organiziranja družabnih srečanj,
 • organiziranja prireditev,
 • organiziranja športnih aktivnosti v povezovanju z družino, sodelavci in zdravim načinom življenja (pohodi, izleti…),
 • organizacija počitniških programov (tabori, letovanja, zimovanja, jesenovanja…),
 • izdajanje publikacij in lastnih glasil,
 • prodaja in nakup športne opreme, športnih pripomočkov, rekvizitov, orodij,
 • oddaja klubskih prostorov,
 • objavljanje člankov o delovanju društva,
 • objavljanje in urejanje spletne strani društva,
 • reklamiranje društva v javnih pisanih in virtualnih občilih,
 • nudenje gostinske dejavnosti,
 • prirejanje iger na srečo.

[one_half last=”no”]

Člani so v letu 2018  na 8 volilnem zboru izvolili in potrdili naslednje organe v društvu:

PREDSEDNICA DRUŠTVA: Mojca Grojzdek

PODPREDSEDNICA DRUŠTVA: Petra Kuhar

NADZORNI ODBOR: Natalija Krnc_ predsednica, Marjan Grojzdek_ član, Nika Ponikvar _članica,

UPRAVNI ODBOR: Predsednica, Mojca Grojzdek, podpredsednica Bojana Weith, članica, Marjetka Kramžar, članica Nina Karakaš, članica Renata Črnologar, Članica Petra Kuhar,

Za predsednico OMDR (oseb z invalidnostjo): sta izvoljeni Maja Grojzdek in Janja Kepec, za zastopanje tajništva: Nika Zavašnik

TAJNIK: Nika Zavašnik (Marinka Zavašnik s.p.)

ODBOR ZA MLADE: Maja Grojzdek in Janja Kepec,

ODBOR STARŠEV: Marjetka Kramžar

ODBOR VADITELJEV: Robert Erdeljec, Kristjan Kocjan Jemec

RAČUNOVODSTVO VODI :  Mira Trampuš  (Mamira d.o.o.)

Naslednje Volitve v društvo bodo predvidoma potekale v marcu 2022.

Redne aktivnosti:

[/one_half]

V društvu je redno zaposlena za polovični delovni čas predsednica društva Mojca Grojzdek.

Drugi strokovni delavci so zaposleni preko študentske napotnice oz. druge pogodbe o delu.

Člani društva lahko kadarkoli dobijo informacje v zvezi z delovanjem društva. Letni delovni načrt ne razkrivamo zaradi konkurenčnosti na trgu, seje odborov se izvajajo skladno z pravilnikom. Zapisniki sej so na vpogled članom društva v prostorih društva.

Na 8. volilnem zboru so člani potrdili tudi strateški načrt društva.

STRATEŠKI PLAN 2018-2022, ŠAD MAVRICA

DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU:
Po odločbi Ministrstva za znanost in šport smo od 14.1.2014 dalje društvo v javnem interesu. Delujemo na področju omogočanja brezplačnih interesnih dejavnosti določenih športnih vsebin in tudi animacij. 2019 dobili odločbo o podaljašnju naziva Društvo v javnem interesu.

Zavarovanja

Naši člani v sklopu vadbenih programov  člani niso nezgodno zavarovani.

V času potovanj oz. turističnih aktivnosti delujemo preko agencije 4evertrevel.

redni vaditelji aktivnih vadb in rednih izvajanj počitnic so odgovornostno zavarovani.

IZREDNA SKUPŠČINA 24.4.2019 http://sadmavrica.si/nova/sklicujem-izredno-skupscino-clanov-drustva-24-4-2019/