MANJ PLASTIKE!

Projekt MANJ PLASTIKE je projekt leta 2018/19.

Nastala je z opazovanjem kraja in pobude prostovoljcev v društvu in probletike na področju plastičnih odpadkov.

V projektu izvajamo;

 • VADBO oz. gibalne igre, ki spodbujajo k razmišljanju o zmanjševanju plastične embalaže.

Otroci skozi vadbeni proces doživljajo pozitivne in negativne asociacije, ki spodbujajo k razmišljanju o zmanjševanju plastičnih embalaž.

S čim rešujemo problem da lahko sledimo ciljem;  Z motivacijo otrok in posledično težnjo otroka staršu aktiviramo razmišljanja o naravi in varovanju narave. Kaj in koliko lahko vsak pripomore k čistejšemu okolju.

Kako program prispeva k ciljem družbe današnjega časa oz. agendi 2030;

Širimo mrežo  s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju in prostovoljstvu ter
spodbujanju aktivnega reševanja problematike okolja. V tem primeru konkretno plastične embalaže.

Soustvarjamo med-vrstniško potrjevanje in vedenje v družbi s poudarkom na varovanju okolja.

 • PREDAVANJA v smislu družabnega oz. aktivnega dogodka,  ki so primerna za otroke, odrasle in družine z namenom spodbujanja razmišljanja k zmanjševanju plastičnih embalaž. Večkratna uporaba plastenk, škatel, lončkov, pribora, uporaba tekstilnih vrečk pri nakupih, tudi sadja in zelenjave. Uporaba embalaže v gibalne namene oz. namen igre.

 • Prostovoljci – naši vadeči in vavditeljica bodo zaigrali igro z Mavrično vilo

  GIBALNA IGRANA IGRA, ki asociira na razmišljanje kako pomembno je okolje in zmanjševanje plastike. (Zaigrali jo bomo ob decembrskem dogodku Mavrična Vila).

 

 

 

 

 

 • AKTIVNOSTI NA PODROČJU OZAVAŠEČANJA IN VAROVANJA OKOLJA;
 • platnene vrečke
  • Vsi udeleženci počitnic prejemajo platneno vrečko s spremljevalnimi besedami, ki motivirajo otroke, da razmišljajo in “silijo” odrasle, da napr. v trgovino hodimo S platneno vrečko. Na rojstnih dnevih ne ustvarjamo plastičnega onesnaženja, ampak smo kot društvo nabavili ves postrezi material s pralnimi elementi, ki jih redno higiensko vzdržujemo. Na srečanjih s starši podarjamo, da smo vsi odgovorni za kupe plastičnih materialov, ki se nahajajo po celotni Sloveniji in , da je vsak košček mozaika, ki premore in zmore razmišljati ekološko, če le ima voljo in je v odgovoren. S tem prenašamo svoje navade, znanja in dejanja na mlade generacije.

 

K aktivnostim vabimo Vse, ki ji tematika zanima.

 • Vrtcem, šolam in podobnim ustanovam nudimo dan gostovanja z VADBO ali interaktivnim predavanjem za otroke od 4-15 let.

 • Knjižnicam in podobnim ustanovam, ki izvajajo obogatitvene programe z zanimivimi predavanji, ponujamo interaktivna predavanja in tudi gibalno igro.

 • Trgovinskim centrom, ki želijo svojim kupcem podariti koristno informacijo o varvanju okolja in posledično od kupcev pričakovati “pametni” nakup.

 • Povpraševanja lahko pošljete na info@sadmavrica.si

PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!

Tim ŠAD Mavrica

PROJEKTNI PLAN: PROJEKTNI PLAN MANJ PLASTIKE

POROČILO O REALIZACJI PROJEKTA: MAREC 2019 PROJEKTNI PLAN MANJ PLASTIKE_poročilo

Leave a Comment