Nedeljske delavnice v Arboretumu

NEDELJSKE BREZPLAČANE DELAVNICE V PARKU ARBORETUM

Lokacija: otroško igrišče, poleg mavrične hišice.

BREZPLAČNE NEDELJSKE DELAVNICE V PARKU ARBORETUM 2019
DAN DATUM URA NASLOV AKT. OKVIREN PROGRAM AKTIVNOST cilj PRIMERNA STAROST
Nedelja 31.3.3019 11-12:00 Izdelovanje vrtnih škratov
Starši pripeljejo otroke na lokacijo izvedbe pri Mavrični hišici. Potek ustvarjalne delavnice spremljajo otroka, mu pomagajo in po potrebi usmerjajo. Animator primerno zaščiti ustvarjalca in mu ponudi barve oz. primeren material za izvedbo. Animator usmerja in vodi udeležence v ustvarjalno in aktivno raziskovanje.
Na palice slikamo obraz in nadenemo čepico palici, ki na koncu izgleda kot vrtni škrat. Škrata lahko otroci vzamejo domov in ga posadijo na vrt, kjer budno pazi na rastline. Videti in oživeti naravni material. 3-15 tudi odrasli
Nedelja 7.4.2019 11-12:00 Kaj vidiš pod lupo Opazujemo skozi lupo, raziskujemo in rišemo videno. Na voljo lupe kozarčki, ročne lupe in lupe s svetilko. Suhe barvice, risalni list. Pogovori o rastlinah in živalih in videnem. Opazovati, raziskovati svet okoli nas. 2-15 tudi odrasli
Nedelja 14.4.2019 11-12:00 Tiskanje z drevesnimi listi V bližini lokacije naberemo nekaj raznolikih listov dreves in grmovnic. Jih pobarvamo in odtisnemo. Opazovanje-ugotavljanje. Sledi in pogovor o prehranjevanju dreves in potovanju krvi po žilah našega telesa. Spoznati in videti podobnost med živimi bitji. 3-15 tudi odrasli
Nedelja 12.5.2019 11-12:00 Vodne slike, slikanje s prsti, V modro in sinje morje poskušamo s prsti pričarati morske živali in rastlinje. Lahko pa je narava tista, ki nas vodi in prsti tisti, ki nam kažejo pot. Občutiti s prsti, ustvarjati izven meja 1-15 tudi odrasli
CENA: Obiskovalci delavnic na vhodu plačajo vstopnino po aktivnem ceniku. Udeležba na delavnici je brezplačna.

dodatna delavnica, ker je 12.5. odpadla.

Nedelja 2.6.2019 11-12:00 arboretum MORSKI JUNAKI Slikali bomo na različne podlage. Morske ribe, majhne in velike. Na voljo bo tudi volna, ki bo naše ustvarjalno pomagalo s katere bomo izdelali tudi hobotnico. Plača se vstopnino v park. Delavnica je brezplačna.

Prijave na prireditve@arboretum.si 

Verjamemo, da bo vsak našel kanček ustvarjalnosti, veselja in gibanja v parku ARBORETUM, s katerim sodelujemo že 7. leto.

Prijavite se pravočasno.

V sklopih razpisanih dejavnosti otroci niso nezgodno zavarovani. Zavarovanje uredite sami.