ATLETSKA ABECEDA

Vadbo ATLETSKA ABECEDA izvajamo na lokacijah:

  • Domžale – več informacij tukaj
  • Kamnik – več informacij tukaj

Cilji, ki jim sledimo so:

  • Razvijati gibalne sposobnosti, zlasti koordinacijo gibanja, moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje in natančnost.
  • Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih zvrsti atletike, starejše skupine postopno spoznavajo tehnike izvedbe določenih disciplin.
  • Spoznavanje pomena, sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.
  • Spodbujanje gibalnih in reakcijskih sposobnosti.
  • Igranje gibalnih iger povezanih z atletiko in drugimi športi
  • Spoznavanje atletske opreme in rekvizitov, ter preizkušanje le teh.
  • Pridobivanje vztrajnosti, strpnosti, zaupanja, samozavesti, potrpežljivosti in discipline.
  • Krepiti povezanost skupine in graditi na timskem duhu (zdrava tekmovalnost), tudi na »manjših« tekmovanjih, z osebno željo posameznikov.

 

 

Ne hodimo na tekmovanja in ne tekmujemo na razpisanih tekmah o Sloveniji. Tekmujemo tudi ne,  le 1x letno v sklopu vadbe ATLETSKA ABECEDA ali v sklopu zaključka sezone tekmujemo v programu OTROŠKA ATLETIKA . Nismo tekmovalno društvo. Želimo navduševati in negovati atletiko kot osnovo gibanja.

slovenska_atletika_veriaafkids-730x795